1- Lisansüstü programlarınıza ne zaman ve hangi şartlarda başvuru yapabilirim?

Enstitümüz lisansüstü alım zamanları enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir. Genellikle güz ve bahar yarıyılı sonunda alım ilanları yapılmaktadır.

Başvuru minimum şartları: Program başvuru koşullarında istenen lisans mezuniyetine sahip olmak, Program başvuru koşullarında istenen alanda ALES’ten (Son 5 yıl) en az 55 puan almış olmak ve varsa anabilim dalının belirtmiş olduğu özel şartlar.

2- Birden fazla lisansüstü programa başvuru yapabilir miyim?

Enstitümüze bağlı 1 Tezsiz Yüksek Lisans ile 1 Tezli Yüksek Lisans veya 1 Tezsiz Yüksek Lisans ile1 Doktora programına başvuru yapabilirsiniz.

3- Lisansüstü programlara ücret ödeyecek miyim?

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları ücretsiz olup normal süre içerisinde mezun olamadığınız takdirde ücret ödersiniz.

4- Lisansüstü programlarda askerlik sevk tehiri (uzatma) süresi ne kadardır? Bu işlemi enstitü mü yapıyor?

Tezli Yüksek Lisans programlarında 3 yıl ve Doktora programlarında 6 yıldır. Sevk tehir işlemlerini enstitümüz kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapmaktadır.

5- Enstitünüz lisansüstü programlarına nasıl yatay geçiş yapabilirim?

Yatay geçiş kontenjanları enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir. Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, enstitümüzün eşdeğer lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile enstitüye başvuru yapar.

6- Ders kaydımı hangi tarihlerde yapabilirim?

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydınızı yapabilirsiniz.

7- Lisansüstü programlarda kaç ders almam gerekiyor?

Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 7 ders (seçmeli-zorunlu) +Uzmanlık Alan Dersi (her dönem danışmanınıza ait olan) + Seminer (sadece bir dönem danışmanınıza ait olan) + Yüksek Lisans Tezi (ders dönemi bittikten sonra mezun oluncaya kadar her dönem) alabilirsiniz.

Doktora Programında toplam 7 ders (seçmeli-zorunlu) + Uzmanlık Alan Dersi (Her dönem danışmanınıza ait olan) + Seminer (sadece bir dönem danışmanınıza ait olan) + Doktora Yeterlilik Çalışması + Doktora Tezi (ders dönemi bittikten sonra mezun oluncaya kadar her dönem) alabilirsiniz.

8- Lisansüstü dersler nerede yapılmaktadır?

Lisansüstü program dersleri programın açılmış olduğu fakültelerdeki enstitü dersliklerinde yapılmaktadır.

9- Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere devam zorunluluğu vardır. 4 hafta devamsızlık hakkınız olup, sonraki haftalarda devam etmediğiniz takdirde devamsızlıktan kalırsınız.

10- Danışmanım ne zaman atanacak?

Danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

11- Lisansüstü programlarda öğrenim süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programında ders dönemini 4 yarıyılda tamamlayamayan veya tez dönemine geçip toplam 6 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora programında ders dönemi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Programında yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı/sözlü sınavlarından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

12- Ders kayıt tarihlerini kaçırdım ne yapmam gerekir?

Akademik Takvimde belirtilen mazeretli ders kaydı tarihleri içerisinde ekle-çıkar haftasında danışman hocalarıyla irtibata geçerek ders kaydını onaylatacaklardır.

13-Kaydımı ne kadar dondurabilirim?

Tezli yüksek lisansta 2 yarıyıl ve doktorada 2 yarıyıl dondurulabilir. Tezli Yüksek Lisans Programlarında azami öğrenim süresinin son yarıyılı başladıktan, Doktora Programlarında ise azami öğrenim süresinin sondan ikinci yarıyılın başlamasından sonra öğrenime ara verme başvurusu yapılamaz.