1.1 Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2 Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi
1.3 Eğitim Öğretimin İzlemesinin Değerlendirilmesinin Yönetimi
1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi
1.6.Uzaktan Eğitimin Yönetimi
2.3.İnsan Kaynaklarının Yönetimi
5.1.Sosyal Sorumluluğun Yönetimi
5.4.Sağlık ve Spor Faaliyetlerinin Yönetimi
5.5.Paydaş İlişkilerin Yönetimi