Stratejik Planı

Tablo 9 Paydaş-Ürün /Hizmet Matrisi (53.sayfa)

8.1 Genel Sağlık Hizmetleri

8.2.Cocuk Sağlığı Hizmetleri

8.3. Fizik Tedavi Hizmetleri

Güçlü Yönler

Termal kaplıca destekli fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin olması (86.sayfa)

Zayıf Yönler

Nitelikli akademisyen yetiştirememek veya transfer edememek (86.sayfa)

Turizm fakültesinin açılmaması, acentecilik, rehberlik, otelcilik bölümlerinin olmayışı (86.sayfa)

Sektörler arası işbirliğinin yetersiz oluşu (87.sayfa)

Fırsatlar

Jeotermal kaynakların olması (88.sayfa)

Sağlık alanında ara elemana olan talep ve üniversitemizin buna yönelik potansiyeli  (89.sayfa)

Tehditler

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanamaması (88.sayfa)

1.Temel Politika (91.sayfa)

Bölgesel kalkınmaya çok yönlü katkı sağlayarak, toplumsal gelişime öncülük eden bir üniversite olmak

3.Temel Politika (91.sayfa)

İmkan ve kaynaklarını etkili ve verimli yöneten, kurumsal yapıya sahip bir üniversite olmak

Konum tercihi (98.sayfa)

Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olması

Başarı bölgesi tercihi (99.sayfa)

Jeotermal kaynaklı sağlık ve rehabilitasyon projeleri

Değer sunumu tercihi (100. sayfa)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi ihtisaslaşma alanında ihtiyaç duyacağı akademik kadroyu oluşturmak ve bilimsel çalışmaları yapmak üzere YL ve Doktora programlarının açılması

Temel yetkinlik tercihi (100.sayfa)

Jeotermal su kaynaklarının olması ve Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin bulunması

Amaç 1: Paydaşlarla işbirliği içerisinde yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek (116.sayfa)

Hedef 1: Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 3 adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır (116.sayfa)

Hedef 3: Sektörel bazda bölgenin  ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda 2 adet yeni bölüm /program açılacaktır (118. sayfa)