Sağlık alanındaki çalışmalarda geleceğe yön veren, insan odaklı, girişimci, yenilikçi, üretken, sağlık bilimine katkı sunan, işbirliğine açık, kaliteli lisansüstü eğitim ile tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınan ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir enstitü olmaktır.