Bilimin ışığında sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, insan sağlığı odaklı, çevreye duyarlı bir enstitü olmak.