BİRİM KALİTE KOMİSYONU

UNVANI

ADI SOYADI

Birim Kalite Yetkilisi (Enstitü Müdürü)

Prof. Dr. Ali AKBULUT

Birim Kalite Temsilcisi (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Ramazan YAZICI

Enstitü Sekreteri

Osman ATALAY

Birim Kalite Uzmanı (Bilgisayar İşletmeni)

Ertan YILDIRIM


BİRİM AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVANI

ADI SOYADI

Birim Kalite Temsilcisi (Enstitü Müdür Yardımcısı) 
Doç. Dr. Ramazan YAZICI


BİRİM ÖĞRENCİ KALİTE ELÇİSİ

Büşra KÜRTÜNCÜOĞLU


LİSANSÜSTÜ PROGRAM  ÖĞRENCİ KALİTE TEMSİLCİLERİ
Enes Saygın MERCİMEK - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
Ayşegül KEPENEK - Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı
Muhammed Hüseyin KIRINDI - Anatomi Yüksek Lisans Programı
Besim ÇAM -  Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programı
Mehmet CANLI - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
Büşra KÜRTÜNCÜOĞLU - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
Emine ÇAL - Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
Fatih KARASU- Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Suat PAKSOY- Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
Aysunur Fatma BAŞAR - Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans Programı
Esra BURKAZ - Hareket ve Antrenman Yüksek Lisans Programı
Gamze MASÜT - Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı
Aykut AKBAŞ- Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı