KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) ENSTİTÜ KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şefik TEKLE

Kalite Güvencesi Sistemi

Doç. Dr. Atilla TAŞKIN (Başkan)

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL (Üye)

Prof. Dr. Ersan KARA (Üye)

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK (Üye)

Prof. Dr. Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU (Üye)

Eğitim - Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Halime TOZAK YILDIZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Rabia SARICA (Üye)

Araştırma-Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi Şefik TEKLE (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Buket BÜYÜKTURAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY (Üye)

Toplumsal Katkı

Dr. Öğr. Üyesi Tufan ULCAY (Başkan)

Doç. Dr. Dede BAŞTÜRK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZÜDOĞRU (Üye)

Yönetim Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Şefik TEKLE (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sadi ÖN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin ERBESLER (Üye)

Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme  Doç. Dr. Levent VAR (Başkan)
Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN (Üye)
Doç.Dr. Gökçe DEMİR (Üye)