1- Birim EFQM Modeli Temsilcisi Belirlendi.
2- Birim EFQM Modeli Enstitü Komisyonu Kuruldu.
3- Birim EFQM Modeli Değer Tasarlama Komisyonu Kuruldu.
4- İç Kıyaslama Raporu Hazırlandı.
5- Birim İletişim Temsilcisi Belirlendi.
6- EFQM Mükemmellik Ödülü İçin Kalite Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
7- EFQM Çalışmaları Kapsamında Diğer Enstitülerle "Değer Önerisi Oluşturma ve Sürdürülebilir Hale Getirme" Noktasında Fikir Alış-Verişi Üzerine Toplantı Yapıldı.
8- "Kurum Kültürü Prosedürü", "Değişim Yönetimi Prosedürü" ve "Öneri Sistemi Usul ve Esasları" E-Posta Üzerinden Tüm Birim Çalışanları ile Paylaşıldı.
9- "Deneyim Paylaşımı Prosedürü" E-Posta Üzerinden Tüm Birim Çalışanlarına Duyuruldu.
10- Kritik Varlık Envanteri Formu Hazırlandı.
11- Paydaş İlişkileri Tablosu Paydaşlarımızın Önem Dereceleri Belirlenerek Güncellendi.
12- "Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü" ve "Toplumsal Katkı Politikası"  E-Posta Üzerinden Tüm Birim Çalışanlarına Duyuruldu.
13- Enstitümüz'de; EFQM Modeli Çalışmaları Kapsamında Paydaş Algıları Tanıtım Toplantısı Yapıldı.
14- Birimimiz Öğrenci Kalite Temsilcileri ile EFQM Süreçleri Hakkında Online Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
15- Enstitümüz'de; Ön Saha Ziyaretleri Öncesi EFQM Modeli Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.