Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİK, YÖNERGE ve SENATO KARARLARI

Kırşehir Ahievran Ünversitesi Lisansüstü Sınav Yönergesi. TIKLAYINIZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabulüne ilişkin 15.06.2016 Tarih ve 2016/10-13 Sayılı Kararı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitimde Yeterliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi. TIKLAYINIZ 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATLARI VE İLKELER

- Yükseklisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı

Doktora / Sanatta Yeterlilik Programı Açmak İçin Başvuru Formatı

 

YÖNERGELER

Etik Kurul Yönergesi

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 08:49:32
Guncelleme Tarihi: 2020-10-13 06:37:33