UNVANI

ADI - SOYADI

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Atilla TAŞKIN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ

Enstitü Sekreteri

Osman ATALAY

Bilgisayar İşletmeni

Filiz HAYKIR

Memur

Sema AKDENİZ

Olusturulma Tarihi:2017-06-09 07:49:27
Guncelleme Tarihi: 2021-04-23 09:02:35