Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü (En az 5 kişiden oluşmalıdır):

Koordinatör     : Doç.Dr. Atilla TAŞKIN (Enstitü Müdürü)

Üye                 : Prof.Dr.Ayla ÜNSAL

Üye                 : Prof.Dr.Ersan KARA

Üye                 : Prof.Dr.Muttalip ÇİÇEK

Üye                 : Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

 

Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır):

Başkan            : Doç.Dr.Gökçe DEMİR

Üye                 : Doç.Dr.Sevde MAVİ VAR

Üye                 : Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ER ÇALIŞKAN

 

Akreditasyon Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır):

Başkan            : Doç.Dr.Turan ÇETİNKAYA

Üye                 : Doç.Dr.Dede BAŞTÜRK

Üye                 : Dr.Öğr.Üyesi Anıl ÖZÜDOĞRU

 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır):

Başkan            : Dr.Öğr.Üyesi Vahit ÇİRİŞ

Üye                 : Dr.Öğr.Üyesi Buket BÜYÜKTURAN

Üye                 : Dr.Öğr.Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY

 

Program ve Sınav Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır) :

Başkan            : Dr.Öğr.Üyesi Vahit ÇİRİŞ

Üye                 : Dr.Öğr.Üyesi Sadi ÖN

Üye                 : Dr.Öğr.Üyesi Zeynel Abidin ERBESLER

 

Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu :

Başkan             : Doç.Dr.Murat ATASOY

Üye                 : Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Üye                 : Dr. Öğr. Üyesi Rabia SARICA

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 07:16:14
Guncelleme Tarihi: 2021-03-11 12:35:49