Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora Programı"nın açılması konusundaki teklifimiz 16.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim - Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, “Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlayacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Doktora Programının amacı; Beden Eğitimi ve Spor ile ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Öğrenciler doktora eğitimleri sırasında bilimsel ilkeler çerçevesinde, antrenman bilimi, beden eğitimi, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, sporda beslenme ve metabolizma, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi alanlarında yapacakları çalışmalarla uzmanlaşabilmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde, Beden Eğitimi ve Spor eğitiminin gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencilerin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor” alanında “Doktora" derecesi alırlar.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ:

Prof. Dr. Ersan KARA, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. İrfan MARANGOZ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Doç. Dr. Sevde MAVİ VAR, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. Murat ATASOY, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. Levent VAR, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. Turan ÇETİNKAYA, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Dede BAŞTÜRK, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Sadi ÖN, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Kazım KAYA, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SARICA, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ İÇİN;

TIKLAYINIZ

 

Olusturulma Tarihi:2021-06-25 09:33:05
Guncelleme Tarihi: 2021-07-26 18:30:09