Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.04.2021 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle öğretime başlaması planlanmaktadır. Program; Histoloji ve Embriyoloji alanındaki temel ve güncel teorik bilgilere sahip, yeni bilgi akışına ilgi gösteren, ulusal ve uluslararası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim alanında kullanılan tüm laboratuvar yöntemlerinde beceri, tutum ve deneyim kazanmış, bağımsız araştırma planlayıp gerçekleştirebilen, organizasyon becerisine ve etik değerlere sahip bilim insanı yetiştirmektir. Ar-Ge merkezlerinde, Tüp Bebek merkezlerinde, Androloji merkezlerinde, kök hücre ve diğer hücre-doku laboratuvarlarında çalışabilecek uzman insanlar yetiştirmek programın temel amaçlarındandır. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kısa süre içerisinde pek çok açıdan önemli gelişmeler göstermektedir. Açılması uygun görülen Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına ait yüksek lisans programına dahil olan öğretim üyelerinin akademik yayın ve faaliyetlerini artırarak bu yolla elde edilecek ulusal ve uluslararası yayınlarla kurumun bilimsel saygınlığına destekte bulunması amaçlanmaktadır. 

Programın bir diğer amacı Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bölümlerinde lisansını tamamlamış öğrencilerin Histoloji ve Embriyoloji alanındaki eğitimcilerin desteğiyle, donanımlı akademisyenler olarak yetişmesine ve nitelikli araştırmalar yapmasına olanak sağlamaktır. Yukarıda isimleri sayılan bölümlerden öncelikle kendi mezunlarımız açılacak programa öğrenci kaynağı olarak düşünülmektedir. Türkiye’nin diğer üniversitelerden mezun olup Kırşehir ilinde herhangi bir nedenle ikamet eden kişilerde bu kapsama dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir programın açılmasının nedeni, yapılacak yüksek lisans çalışmalarında azami verimliği sağlamaktır. Programın birinci yılı teorik dersler ve Histoloji ve Embriyoloji laboratuvar uygulamalarına yönelik olup, ikinci yılı tez çalışmasına ayrılmıştır. 

Bu programı tamamlayanlar, gerekli diğer ön koşulları yerine getirmeleri halinde, başta Histoloji ve Embriyoloji olmak üzere, diğer birçok dalda doktora programlarına başvurabilir ve akademik kariyerlerini bir ileri aşamaya taşıyabilirler.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Prof. Dr. Kenan AYCAN, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa KARA, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Halime TOZAK YILDIZ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülistan Sanem SARIBAŞ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Selda SONGUR DAĞLI, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

DERSLER ve DERS İÇERİKLERİ İÇİN;

(TIKLAYINIZ)

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-04-27 08:40:07
Guncelleme Tarihi: 2021-04-27 11:23:04