Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2016--2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında başlamıştır. Bu programın amacı; Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim,araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Programı tamamlayan fizyoterapistler “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Mezunu ” ünvanını alırlar.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Prof. Dr. Figen TUNCAY, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Doç. Dr. Muhammet Şahin BAĞBANCI, Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Buket BÜYÜKTURAN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Dr. Öğr. Anıl ÖZÜDOĞRU, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Tufan ULCAY, Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans Derslerimiz

Tıklayınız

Olusturulma Tarihi:2017-10-13 07:15:39
Guncelleme Tarihi: 2020-07-23 13:00:30