Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2020-2021 eğitim - öğretim yılı Güz dönemi itibariyle öğretime başlayacaktır. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programının temel alındığı bu program, kuramsal ve uygulamalı bir eğitime dayanmaktadır. Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, hemşireliğe özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, model / kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir. Programı tamamlayan hemşireler “Bilim Uzmanı” unvanını alırlar. Bununla birlikte Hemşirelik Esasları Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar. 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Arzu ERTÜRK, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. İhsan Sami UYAR, Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇELİK, Tıp Fakültesi Anestezi ve Reaminasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 

 DERSLER ve DERS İÇERİKLERİ İÇİN

TIKLAYINIZ

 

 

Olusturulma Tarihi:2020-07-27 05:56:25
Guncelleme Tarihi: 2020-10-14 10:19:01