Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.12.2018 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı itibariyle öğretime başlamıştır. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nın temel alındığı bu program, kuramsal ve uygulamalı bir eğitime dayanmaktadır. Bu program, profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirir. Programı tamamlayan hemşireler “Bilim Uzmanı” unvanını alırlar. Bununla birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar. 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof.Dr.Ayla ÜNSAL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Doç.Dr.Ali GÜNEŞ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç.Dr. Gökçe DEMİR, Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Erdal ÜNLÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY, Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Nurdan AYMELEK ÇAKIL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin CEYLAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 

 DERSLER ve DERS İÇERİKLERİ İÇİN;

(TIKLAYIN)

  

 

 

Olusturulma Tarihi:2018-12-31 13:01:37
Guncelleme Tarihi: 2021-05-27 19:34:33