Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak, 2020-Eylül ayında dış paydaşlarımız ile Covid-19 pandemi sürecinin sağlık alanındaki eğitim programlarına etkisini değerlendirilmesi, bu olumsuz etkiyi en aza indirilmesi ve uygulama gerektiren dersler kapsamında, öğrencilerin uygulama alanlarına gönderilmesi konularını görüştüğümüz bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımız Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenmiş olup, Enstitümüzü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ temsil etmiştir. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına azami dikkatle ve uyumla gerçekleşen toplantıya Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve İlimizde bulunan sağlık alanında öğrenci yetiştiren liselerden yetkililer katılmıştır. 

Olusturulma Tarihi:2020-09-11 18:48:13
Guncelleme Tarihi: 2020-09-11 18:52:08