S.N.

TEZ NO

YAZAR

MEZUN
YIL

TEZ ADI (ORJİNAL/ÇEVİRİ)

TEZİN
TÜRÜ

DANIŞMANI

1.

10226886

Tacettin ÇİFTÇİ

2018

Asma dalından elde edilen yeni bir aktif karbonun yapay mide ortamında nikel adsorbsiyonunda kullanımının incelenmesi

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Ergin KARİPTAŞ

2.

10245627

İsmail Eren POLAT

2019

Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda bazı biyokimyasal parametrelerin incelenmesi ve risk kestirim modellerinin oluşturulması

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Gör.Dilek KUZAY

3.

10254031

Cansu TEKE

2019

Morbid obezitede MİR27A RS895819 mutasyonunun analizi

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Akın TEKCAN

4.

10317705

Hilal Yıldız KARAKOÇ

2019

Termomineral sularda ve meyve sularında kurşun, bakır ve nikel tayini için analitik yöntem geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

5.

10301106

Buse DÖNMEZ

2020

Evde yaşayan yaşlıların sıvı alım durumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Gökçe DEMİR

6.

10301938

Nermin KILIÇ

2020

Kronik hastalığı olan yaşlılarda vitamin ve biyoelementlerin kullanım sıklığının belirlenmesi

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Gökçe DEMİR

7.

10323791

Gamze DULKADİR

2021

Hela hücre hatlarında primula vulgaris ekstraktı yüklü gümüş nanopartiküllerin BCL2, MDR1 ve P53 gen ekspresyon seviyeleri üzerine etkisinin araştırılması

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Akın TEKCAN

8.

10379535

Burcu YAZICI

2021

Yeşil Sentez Yöntemi Uygulanarak Primula Vulgaris Ekstraktı Yüklü Gümüş Nanopartiküllerinin Mcf-7 Hücrelerine Etkisinin Araştırılması

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

 
Olusturulma Tarihi:2018-11-19 08:18:36
Guncelleme Tarihi: 2021-05-07 08:14:13