S.N.

TEZ NO

YAZAR

MEZUN
YIL

TEZ ADI (ORJİNAL/ÇEVİRİ)

TEZİN
TÜRÜ

DANIŞMANI

1.

10311213

Şafak KUZU

2019

Sağlıklı genç bireylerde gövde bölgesi kas kuvveti ve dayanıklılığının fonksiyonel parametrelerle ilişkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Gör.Buket BÜYÜKTURAN

2.

10259819

Mehmet Hanifi KAYA

2019

Adölesan idiyopatik skolyozlu hastalarda skolyoz şiddeti ile skolyoz algısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

3.

10315874

Elmas DOĞAN

2019

Geriatrik bireylerde üst ekstremite fonksiyonları ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Gör.Buket BÜYÜKTURAN

4.

10291097

Muhammed İhsan KODAK

2020

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Postural Kontrolün Belirlenmesinde Üst Ekstremite İle İlişkili Faktörler

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Gör.Anıl ÖZÜDOĞRU

5.

10275879

Muhammed Samed DALAKÇI

2020

Serebral palsili çocuklarda sosyodemografik özellikler ile kaba motor fonksiyon ve aktivite katılım düzeyi arasındaki ilişki

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Gör.Anıl ÖZÜDOĞRU

6.

10313927

Deniz TUĞYAN AYHAN

2020

Dismenoreli bireylerde yaşam kalitesi ile ilişkili faktörlerin araştırılması

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Gör.Buket BÜYÜKTURAN

7.

10249615

İsmail CEYLAN

2021

Karpal tünel sendromunda hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon tekniğinin etkilerinin incelenmesi.

Doktora

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

Olusturulma Tarihi:2018-11-19 08:19:11
Guncelleme Tarihi: 2021-03-04 09:31:32