ÜNVANI, ADI – SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Atilla TAŞKIN

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Üye

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK

Üye

Prof. Dr. Ersan KARA

Üye

- Açıklama; Yönetim Kurulu Üyeleri, aynı zamanda Disiplin Kurulu Üyesidir.

Olusturulma Tarihi:2014-06-10 06:15:23
Guncelleme Tarihi: 2021-03-10 09:39:29