Bölümü / Anabilim Dalı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Görevi

1. Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

Anabilim Dalı Başkanı

2. Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ayla ÜNSAL

Anabilim Dalı Başkanı

3. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Anabilim Dalı Başkanı

4. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ersan KARA

Anabilim Dalı Başkanı

5. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

Anabilim Dalı Başkanı

 
Olusturulma Tarihi:2020-05-11 10:35:30
Guncelleme Tarihi: 2020-09-22 07:29:49