Bölümü / Anabilim Dalı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Görevi

1. Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Prof.Dr.Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

2. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

Anabilim Dalı Başkanı

3. Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ayla ÜNSAL

Anabilim Dalı Başkanı

4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Anabilim Dalı Başkanı

5. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ersan KARA

Anabilim Dalı Başkanı

6. Anatomi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Kenan AYCAN

Anabilim Dalı Başkanı

7. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Halime TOZAK YILDIZ

Anabilim Dalı Başkanı

8. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Fatma Filiz ARI

Anabilim Dalı Başkanı

 
 
Olusturulma Tarihi:2020-05-11 10:35:30
Guncelleme Tarihi: 2021-07-26 07:46:40