ÜNVANI, ADI – SOYADI

  GÖREVİ

Doç. Dr. Atilla TAŞKIN

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ersan KARA

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kenan AYCAN

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Halime TOZAK YILDIZ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Olusturulma Tarihi:2011-12-09 14:03:19
Guncelleme Tarihi: 2021-07-26 07:51:07