ENSTİTÜ KURULU YÖNETİMİ

ÜNVANI, ADI – SOYADI

 GÖREVİ

Doç. Dr. Atilla TASKIN
Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan YAZICI

Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şefik TEKLE
Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Gökhan GÖZEL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof. Dr.Ersan KARA

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kenan AYCAN

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Figen TUNCAY 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi  Halime TOZAK YILDIZ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı


ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU YÖNETİMİ

ÜNVANI, ADI – SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Atilla TASKIN

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan YAZICI

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şefik TEKLE

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Üye

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK

Üye

Prof. Dr. Ersan KARA

Üye