ENSTİTÜ KURULU YÖNETİMİ

ÜNVANI, ADI – SOYADI

 GÖREVİ

Prof. Dr. Ali AKBULUT
Enstitü Müdürü
Doç. Dr.Ramazan YAZICI Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Gökhan GÖZEL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI

Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gökçe DEMİR

Hemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.Ersan KARA

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kenan AYCAN

Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Figen TUNCAY 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Halime TOZAK YILDIZ

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZTÜRK

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı BaşkanıENSTİTÜ YÖNETİM KURULU YÖNETİMİ

ÜNVANI,  ADI – SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Ali AKBULUT

Enstitü Müdürü

Doç. Dr.  Ramazan YAZICI

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ersan KARA

Üye

Prof. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN

Üye

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

Üye