Anabilim Dalı Başkanları

Bölümü / Anabilim Dalı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Görevi

1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mustafa Gökhan GÖZEL

Anabilim Dalı Başkanı

2. Hemşirelik Anabilim Dalı V.

Prof.Dr.Musa ÖZATA

Anabilim Dalı Başkanı

3. Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Prof.Dr.Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

4. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ersan KARA

Anabilim Dalı Başkanı

5. Anatomi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Kenan AYCAN

Anabilim Dalı Başkanı

6. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Fatma Filiz ARI

Anabilim Dalı Başkanı

7. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı V.

Prof. Dr. Figen TUNCAY 

Anabilim Dalı Başkanı

8. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Halime TOZAK YILDIZ

Anabilim Dalı Başkanı