Ana Bilim Dalı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Görevi

1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Prof. Dr. Mustafa Gökhan GÖZEL

Ana Bilim Dalı Başkanı

2. Hemşirelik

Prof. Dr. Gökçe DEMİR

Ana Bilim Dalı Başkanı 

3. Moleküler Tıp 

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI

Ana Bilim Dalı Başkanı V.

4. Beden Eğitimi ve Spor

Prof. Dr. Ersan KARA

Ana Bilim Dalı Başkanı

5. Anatomi

Prof. Dr. Kenan AYCAN

Ana Bilim Dalı Başkanı

6. Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI

Ana Bilim Dalı Başkanı

7. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Figen TUNCAY 

Ana Bilim Dalı Başkanı V.

8. Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Halime TOZAK YILDIZ

Ana Bilim Dalı Başkanı

9. Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZTÜRK Ana Bilim Dalı Başkanı