Sevgili öğrenciler,

Tezli yüksek lisans programlarımız bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmanızı sağlayacaktır.

Sizlere bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandıracak olan Doktora programlarımız, yaşama ve akademik dünyaya bilimsel katkı yapmanızı destekleyecek bilgi ve beceriler de sunmaktadır.

Enstitümüz bünyesinde, 3 doktora ve 9 yüksek lisans programı olmak üzere 12 program bulunmaktadır. Bu programlarda yaklaşık 90 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim üyesi alanlarıyla ilgili dersler vermektedirler. Gelişen üniversitemizin akademik yapısına paralel olarak, program sayısı ve çeşitliliği de her yıl zenginleşmektedir.

Web sitemizde, eğitiminiz boyunca sizlere gerekli olacak bilgileri bulacak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitümüzü daha yakından tanıyacaksınız. Bu sayfalarda yer alan bilgiler, Üniversitemiz web sitesinde yer alan bilgilere ek olarak, enstitümüze ait bilgi ve dokümanları da içermektedir. Daha iyi ve kaliteli hizmet sunma noktasında sizlerden gelen görüş ve öneriler ise bizleri daha güçlü kılacaktır.

Toplumsal yaşama ve bilim dünyasına hizmet etmeyi hedefleyen ve bu hedeflere ulaşma amacında olan müstakbel öğrencilerimizi de Enstitümüzde lisansüstü öğretim yapmaya davet ederken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizin misyon ve vizyonuna, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına katkı sunacak araştırmalarınızda başarılar diler, bu araştırmalar yoluyla üniversitemizi ve ülkemizi sağlık bilimleri alanında öncü bir konuma hep birlikte taşıyacağımıza olan inancımı paylaşmak isterim.

İslami Türk edebiyatının bilinen ilk büyük eseri ve Müellifi Yûsuf Hâs Hâcib tarafından, “her iki dünyayı birden tutan bir el” olarak nitelendirilen Kutadgu Bilig’ de ifade edildiği gibi, üreteceğiniz, ulaşacağınız bilgiyi de sizlerin paylaşmasını dilerim.

“Kişi köngli tüpsüz tengiz teg-turur / İnsanın gönlü dipsiz denize benzer

Bilig yinçü sanı tüpinde yatur / Bilgi ise dipte yatan inci gibidir

Tengizdin çıkarmasa yinçü kişi / İnsan inciyi denizden çıkarmazsa

Kerek yinçü bolsun kerek say taşı / İster inci olsun ister çakıl taşı.”

Doç. Dr. Atilla TAŞKIN, Enstitü Müdürü