Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyetin temel ilkelerini esas alarak;

-Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan

-Öğrencilerin memnuniyetini sağlayan ve mezunu olmakla gurur duyulan

-Akıl, İlim ve Ahlak ekseninde Ahilik ilkelerini benimseyen

-Bilimi önceleyen

-Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı

-Adil, şeffaf, hesapverebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

-Görev ve sorumluluk bilincini aşılayan

-Kalite ve verimliliği ilke edinen

-Etkili iletişimi ilke edinen

-Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinen

-İnsan odaklı ve toplumsal duyarlılığı olan

-Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, hoşgörülü ve özgürlükçü

-İşbirliğini ve dayanışmayı teşvik eden, rekabete açık

-Etik bilinçlenmeye önem veren

-Çevreye duyarlı olan bir Enstitüdür.