• Eğitim–öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser.
• Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır.
• Toplumsal katkı faaliyetlerinde millîlik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığını esas alır.
• Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser.