Tez Kapağı, Tez Şablonları ve Tez Formları

YENİ TEZ KAPAĞI;

Tez kapak malzemesi hazırlanırken, en az 3 mm kalınlığında mukavva sıvama kapak yaptırılmalı, mat selefon ile kaplanmalıdır. Sayfalar kapak içerisine Amerikan cilt tekniği ile yerleştirilmelidir. Kapağın arkasında bir kare kod yer almalı ve bu kare kod Türkçe karakter desteğine sahip bir yazılım ile oluşturulmalıdır. 

Kare Kodun İçermesi Gereken Bilgiler

Yüksek Lisans Tez Kapağı Şablonu

Yüksek Lisans Tez Kapağı Örneği

Doktora Tez Kapağı Şablonu

Doktora Tez Kapağı Örneği

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAM FORMLARI:

* Askerlik_Durumu_Beyan_Form.docx

* FR-010_Genel_istek_Form.docx

FR-004_Ders_intibak_Form.docx

* FR-005_Ders_Kayit_Form.docx

* FR-006_Ders_Muafiyet_Basvuru_Formu.docx

* FR-011_Haftalik_Ders_Programi_Form.docx

* FR-013_Not_Duzeltme_Form.docx

* FR-017_ogrenci_ilisik_Kesme_Form.docx

* FR-185_Enstitu_ogrenci_Seminer_Sunum_Formu.doc

* FR-186_Yuksek_Lisans-Doktora_Danisman_oneri_Formu.doc

* FR-187_Yuksek_Lisans-Doktora_Danisman_Degisikligi_Formu.docx

* FR-190_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_oneri_Formu.docx

* FR-191_Yuksek__Lisans-Doktora_Tez_Basligi_Degistirme_Formu.docx

* FR-192_Yuksek__Lisans-Doktora_Tez_Konusu_Degistirme_Formu.docx

* FR-193_Yuksek_Lisans-Doktora_Juri_oneri_Formu.docx

* FR-195_Yuksek_Lisans-Doktora_Juri_uyesi_Kisisel_Rapor_Formu.docx

* FR-196_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_Savuma_Sinav_Tutanagi.docx

* FR-199_Doktora_Yeterlik_Komitesi_oneri_Formu.docx

* FR-200_Doktora_Yeterlik_Sinavi_Juri_oneri_Formu.docx

* FR-201_Doktora_Yeterlik_Sinav_Tutanagi.docx

* FR-202_Doktora_Tez_izleme_Komitesi_oneri_Formu.docx

* FR-204_Tez_izleme_Komitesi_Tez_onerisi_Degerlendirme_Tutanagi.docx

* FR-205_Tez_izleme_Komitesi_(TiK)_Tutanagi.docx

* FR-206_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_Sunum_Formu.docx

* FR-208_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_on_inceleme_Formu.docx

* FR-212_Yuksek_Lisans-Doktora_Tez_Duzeltme_Formu.docx

* FR-213_Yuksek_Lisans-Doktora_Duzeltilmis_Tez_Savunma_Sinav_Tutanagi.docx

* SEMiNER_SUNUM_KLAVUZU.docx

* TEZ_Veri_girisi_yayinlama_izin_formunun_doldurulmasi1.docx

   

ETİK KURUL FORMLARI:

* FR- 283_Etik_Kurul_Basvuru_Dilekcesi.docx

* FR-284_Etik_Kurul_Basvuru_Formu1.docx

* FR-285_Etik_Kurul_cikar_iliskisi_Formu2.docx

* FR-287_Etik_Kurul_Onam_Formu3.docx

* FR-571_Doktora_Yeterlik_Basvuru_Formu1.docx


DOKTORA/YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER -
Tezli yüksek lisans programı en az 21 kredi ve en az yedi ders, bir seminer dersini başarmış olmak üzere toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olması şartını sağlaması gerekmektedir.
- Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamış olması şartını sağlaması gerekmektedir.
- MADDE 10 – (2) Tez savunmasına girebilmek için adayın tez konusu ile ilgili olarak ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinlikte -sempozyum, konferans, kongre ve benzeri- sunum yapmış olması veya hakemli bir dergide yayın yapmış olması şartı aranır.
MADDE 23 – (2) Doktora tez savunmasına girebilmek için adayın tez konusu ile ilgili olarak uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinlikte -sempozyum, konferans, kongre ve benzeri- sunum yapmış olması veya ISI, SSCI, SCI, SCI-Expanded, ESCI, SSCI-Expanded, AHCI, Scopus, ilgili alan indeksleri veya ULAKBİM’de taranan uluslararası ya da Dergi Park’ta yer alan dergilerden birinde yayın yapmış olması şartı aranır. (EYLÜL 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN UYGULANACAK) Bu maddeler doğrultusunda ilgili evrakların örnekleri enstitüye teslim edilmelidir.
- Enstitü tarafından alınan ilke kararı doğrultusunda tezin alıntı düzeyine uygunluğu (Yüksek lisanstezleri için %30) tez danışmanının kontrolü altında TURNITIN programında belirlenerek rapor edilmelidir. - FR - 193 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu, FR - 206 Yüksek Lisans-Doktora Tez Sunum Formu, FR - 208 Yüksek Lisans-Doktora Tez Ön İnceleme Formu ve Tez Yazım Yönergesi’ne uygun tezin bir adet spiral ciltli kopyası anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü’ye teslim edilir.
- Enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen jüri üyelerine ulaştırılmak üzere görevlendirme yazısı ve tezin spiral ciltli kopyası jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edilir.
- Tez Jüri Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçtikten sonar belirlenen Ay içerisinde Tez Savunma Sınavının yapılması gerekmektedir.