Tıbbi mikrobiyoloji, klinikle ilişkili laboratuvar çalışmalarının ağırlıklı olduğu bir branş olup, enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikroorganizmalarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte seyahat etmenin kolaylaştığı, hatta kıtalararası seyahat etme araçlarının çoğaldığı günümüz dünyasında, infeksiyöz ajanlar dünya genelinde hızlı bir şekile yayılmakta ve pandemilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Günümüzde bilinen mikroorganizmalara ilaveten yeni tanımlanan ve epidemilere neden olan bakteri ve viruslar, dirençli soylarla gelişen hastane infeksiyon etkenleri, immün supresif hastalarda görülen infeksiyonlardaki bakteriyel, fungal, viral etkenler, çoklu ilaç dirençli mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonlar Tıbbi Mikrobiyoloji’nin çok geniş bir kapsama ve dinamik bir sürece sahip olduğunu göstermektedir. Tıbbi Mikrobiyoloji alanındaki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Ulusal olarak uzun yıllardır sürdürülmekte olan bu Yüksek Lisans programı Tıbbi Mikrobiyoloji alanında özelleşmiş ya da ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni mikroorganizma türlerinin tanımlanmasının yanısıra antibiyotik direnci ve bu direncin hızla yayılımı tüm dünyada sağlık alanında oldukça endişe verici bir durum olarak dikkat çekmektedir. Antibiyotik direncinin izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için, direncinin hangi mekanizmalar aracılığıyla oluştuğu, bu mekanizmaların bakterilerin genetik yapısıyla ilişkisi, direnç genlerinin hangi yapılar üzerinde bulunduğu ve bu genleri taşıyan patojenlerin epidemiyolojik olarak klonal benzerliklerinin ne olduğu konusunda çalışılması önemlidir. Moleküler yöntemler ile antibiyotik direncinin gösterilmesi, direnç mekanizmasının anlaşılması ve dirençli bakterilere karşı etkin korunma ve kontrol önlemlerinin geliştirilmesi aşamalarında önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, programın amacı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik ve Biyoloji bölümlerinde lisansını tamamlamış öğrencilerin Tıbbi Mikrobiyoloji alanındaki eğitimcilerin desteğiyle, donanımlı akademisyenler olarak yetişmesine ve nitelikli araştırmalar yapmasına olanak sağlamaktır.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ:
Prof. Dr. Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU
Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Alican BİLDEN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AVAN MUTLU