TIBBİ BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI         
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitime başlamıştır. Tıbbi Biyoloji alanındaki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Ulusal olarak uzun yıllardır sürdürülmekte olan bu Yüksek Lisans programı Tıbbi Biyoloji alanında özelleşmiş ya da ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Bir diğer amacımız ise; Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmak, alanımızda araştırmacı, yaratıcı, lider, sorumluluk sahibi, mesleğinde topluma yol gösteren, yeni fikirler üretebilen, fikirlerini toplum önünde savunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve bunu uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik ve Biyoloji bölümlerinden  mezun olan öğrencilerin Tıbbi Biyoloji alanındaki eğitimcilerin desteğiyle, donanımlı akademisyenler olarak yetişmesine ve nitelikli araştırmalar yapmasına olanak sağlamaktır.
Bu programı tamamlayanlar, gerekli diğer ön koşulları yerine getirmeleri halinde, başta Tıbbi Biyoloji olmak üzere, diğer birçok dalda doktora programlarına başvurabilir ve akademik kariyerlerini bir ileri aşamaya taşıyabilirler.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof. Dr. Fatma Filiz ARI, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Elif SEVİM, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN, Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÇELİK, Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hilal AKALIN, Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURNA SALTOĞLU, Tıp Fakültesi