HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 14.04.2021 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülmüştür. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı biyolojik bilimlerin temel ve önemli dallarından biridir.

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji; insanın embriyolojik gelişimi ile somatik ve germ hücrelerinin oluşturduğu doku ve organların histolojik yapı ve fonksiyon temelli içeriklerini mikroskop altında, moleküler düzeyde öğreten bir bilim disiplinidir. Hücre, doku ve organların normal yapılarını inceler, görüntüleyerek doku ve organlarda yapı-fonksiyon ilişkisini ve insan gelişimindeki olayların daha iyi öğrenilmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bu alanda eğitim, araştırma ve hizmet yetkinliklerini kazanmaları; güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, Histoloji ve Embriyoloji bilgisine ve etik değerlere sahip, üretici, girişimci, disiplinler arası iletişimi güçlü, hizmet sunucu bireyler yetiştirmek; klinik tanı ve tedaviye destek vermek, translasyonel araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunmak; toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olması hedeflenmektedir.

Bu programı tamamlayanlar, gerekli diğer ön koşulları yerine getirmeleri halinde, başta Histoloji ve Embriyoloji olmak üzere, diğer birçok dalda doktora programlarına başvurabilir ve akademik kariyerlerini bir ileri aşamaya taşıyabilirler. Öğrenciler gerek eğitimleri sırasında gerekse yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, son yıllarda pek çok hastalığın tedavisinde umut vaat eden kök hücre çalışmalarında yer alabilirler; rejeneratif ve restoratif tıp alanının doku mühendisliği araştırmalarında bulunabilirler. Bu programdan başarı ile mezun olan öğrenciler, üreme embriyolojisi ile ilgili birimlerde araştırmacı olarak çalışabilir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Prof. Dr. Kenan AYCAN, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa KARA, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Halime TOZAK YILDIZ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülistan Sanem SARIBAŞ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Selda SONGUR DAĞLI, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı