Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.03.2020 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle öğretime başlamıştır. Bu program; Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, belirlenen öncelikli alanlar doktora programları içerisinde yer almaktadır. Bu doktora programının müfredatı multidisipliner bir içerik çerçevesinde, kuramsal ve uygulamalı bir eğitime dayanmaktadır. Günümüzde tüm yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrolü ve hastane enfeksiyon hızları bir kalite göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sağlık Bakanlığının tüm hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kurulmasını zorunlu hale getirmesinden sonra, Ülkemizde bütün hastanelerde nitelikli enfeksiyon kontrol doktor ve hemşireleri ve hastane enfeksiyonları ile ilgilenen yardımcı sağlık personeli ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu enfeksiyonların önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde sertifikasyon eğitimleri ve kursları düzenlenerek enfeksiyon kontrol doktor ve hemşire açığı kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda nitelikli sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından bu program öncelikli alanlar arasına alınmıştır. Hastane enfeksiyonlarının çok önem kazandığı ve bu konuda yetişmiş nitelikli insan ihtiyacına gereksinim duyulduğu bir dönemde, Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programının açılmasında hedeflenen amaç; tüm yataklı tedavi kurumlarında hizmet verecek Üniversite, devlet hastanelerinde görev alacak hastane enfeksiyon kontrolü konusunda deneyim kazanmış ve eğitim almış profesyonel sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Programı tamamlayan öğrenciler “Doktor-PhD” unvanını alırlar.

 

HASTANE ENFEKSİYONU KONTROLÜ DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ:

Prof. Dr. Mustafa Gökhan GÖZEL, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAHİL, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali GÜNEŞ, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Elif SEVİM, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül TURAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı

Dr. Öğr Üyesi Lokman HİZMALİ, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr Üyesi Gülhan ÜNLÜ, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr Üyesi Tuğba AVAN MUTLU, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr Üyesi Avşar ZERMAN, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı