Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2020-2021 eğitim - öğretim yılı Güz dönemi itibariyle öğretime başlamıştır. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programının temel alındığı bu program, kuramsal ve uygulamalı bir eğitime dayanmaktadır. Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, hemşireliğe özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, model / kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir. Programı tamamlayan hemşireler “Bilim Uzmanı” unvanını alırlar. Bununla birlikte Hemşirelik Esasları Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar. 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Selda SONGUR DAĞLI, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ÜNLÜ, Tıp Fakültesi  Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sami KARACAN, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Şaban TİRYAKİ, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı