Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde  Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.01.2022 tarihli toplantısında açılması uygun görülerek, 2022-2023 eğitim - öğretim yılı Güz dönemi itibariyle öğretime başlayacaktır. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programının temel alındığı bu program, kuramsal ve uygulamalı bir eğitime dayanmaktadır. Halk Sağlığı Hemşireliği, hemşirelik mesleği içinde özel bir alan olup, genellikle fiziksel, biyolojik, sosyo-kültürel çevreye odaklanmakta, diğer hastane ve sağlık kurumlarının bakış açısından bu yönüyle ayrılmaktadır. Halk sağlığı hemşireleri sağlık kurumlarında olduğu kadar evde, okulda, işyerinde, cezaevinde, sağlam kişinin izleminin yapıldığı klinikte, diğer toplum alanlarında kısacası insanların olduğu her yerde toplum odaklı hizmet vermektedirler. Halk Sağlığı Hemşireliği uzmanlık alanları hemşirelik yönetmeliğinde “Evde Bakım Hemşiresi”, “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi”, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi”, “İş Sağlığı Hemşiresi”, “Okul Sağlığı Hemşiresi” ve “Ceza ve Tutukevi Hemşiresi” olarak tanımlanmıştır. Halk Sağlığı hemşiresi bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan ve yönetmeliğin belirlediği rol ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü hemşireyi ifade etmektedir. Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, hemşireliğe özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, model / kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini halk sağlığı hemşireliği alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir. Bu programı bitirenler aynı zamanda Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Doç. Dr. Gökçe DEMİR, Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Muhammet Şahin BAĞBANCI, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY, Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CEYHAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı