Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans Programı

          Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımına başlayacaktır Bu programın amacı, Ülke sporunun gelişimine katkıda bulunabilecek, bilgi ve beceriye sahip, spor ve bilimin etik değerlerine saygılı bilim uzmanları yetiştirmek, egzersiz ve spor alanında bireylerin performans gelişimine veya yaşam kalitesine katkı sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek ve spor psikolojisi, sosyolojisi, motor öğrenme vb. literatüre ulusal ve uluslararası seviyede katkı yapabilecek bilim insanları yetiştirmektir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sporda Psiko-Sosyal Alanlar” alanında “Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ:

Prof. Dr. Ersan KARA, Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Murat ATASOY, Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Levent VAR, Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Turan ÇETİNKAYA, Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER, Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kazım KAYA, Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ, Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SARICA, Spor Bilimleri Fakültesi