Hareket ve Antrenman Yüksek Lisans Programı

       Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülerek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımına başlayacaktır. Bu programın amacı; Beden Eğitimi ve Spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Hareket ve Antrenman” alanında “Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ:

Prof. Dr. Ersan KARA, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. İrfan MARANGOZ, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Sevde MAVİ VAR, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Dede BAŞTÜRK, Spor Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sadi ÖN, Spor Bilimleri Fakültesi