Anatomi Yüksek Lisans Programı

Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında açılması uygun görülmüştür. Program, insan vücudunun normal anatomik yapısı hakkında ve anatomi temelinde klinik terminoloji ve temel klinik bilgi birikimi kazandırmanın yanında, anatomi ve ilgili disiplinlerin ilgi alanındaki konularda araştırma alt yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca anatomi alanındaki temel ve güncel teorik bilgilere sahip, yeni bilgi akışına ilgi gösteren, bilim alanında kullanılan tüm laboratuvar yöntemlerinde beceri, tutum ve deneyim kazanmış, bağımsız araştırma planlayıp gerçekleştirebilen, organizasyon becerisine ve etik değerlere sahip bilim insanı yetiştirmek programın temel amaçlarındandır.

Programın birinci yılı teorik dersler ve Anatomi laboratuvar uygulamalarına yönelik olup, ikinci yılı tez çalışmasına ayrılmıştır. Bu programı tamamlayanlar, gerekli diğer ön koşulları yerine getirmeleri halinde, başta Anatomi olmak üzere, diğer birçok dalda doktora programlarına başvurabilir ve akademik kariyerlerini bir ileri aşamaya taşıyabilirler. 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ;

Prof. Dr. Kenan AYCAN, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hakkı Çağdaş BASAT, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tufan ULCAY, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEN, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bekir BULUT, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KAMAŞAK, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı