Prosedürler

-PR - 001 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosedürü

-PR - 002 Doküman Veri Prosedürü

-PR - 003 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

-PR - 004 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Denetim Prosedürü

-PR - 005 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

-PR - 006 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

-PR - 007 Süreç Yönetim Prosedürü

-PR - 008 Kalibrasyon Prosedürü

-PR - 009 Bilgi İşlem Hizmetleri ve İletişim Yönetim Prosüdürü

-PR - 013 Satın Alma Prosedürü

-PR - 014 Maaş Tahakkuk İşlemleri  Prosedürü

-PR - 016 Eğitim Prosedürü

-PR - 017 Erasmus Mevlana Farabi Öğrenci ve Personel Değişim Prosedürü

-PR - 018 Etkinlik Prosedürü

-PR - 020 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü

-PR - 021 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İşleyiş Prosedürü

-PR - 022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü

-PR - 024 Tehlike Değerlendirme ve Risk Analizi Prosedürü

-PR - 025 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Prosedürü

Talimatlar

TL - 061 E-Posta Kullanım Talimatı

-TL-004 Elektrik İşleri Güvenlik Talimatı

-TL- 010 Klima Kullanım Talimatı

-TL- 018 Dikey Tip Buzdolabı Kullanım Talimatı

-TL- 031 Acil Durum Tahliye Talimatı

-TL- 032 Giriş Kapısı Güvenlik Kontrol Talimatı

-TL- 033 Kaza Önleme Talimatı

-TL- 035 Yangın Talimatı

-TL- 036 Zehirlenme Talimatı

-TL - 065 Biyoloji Laboratuvarı İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipmanları Kullanım Talimatı

-TL - 066 Deprem Talimatı

-TL - 069 İş Güvenliği Talimatı

-TL - 070 İşaret Levhaları Talimatı

-TL - 076 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Talimatı

-TL - 077 Sabotajdan Korunma Talimatı

-TL - 082 Fotokopi Makinesi  Kullanma Talimatı