1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

 -İA-377 Bölüm Program Açma İş Akışı

 İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı

 - İA-379 Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı 

  -İA-380 Oryantasyon Etkinliklerinin Yönetimi İş Akışı 

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının  Yönetimi Performans Parametleri

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının  Yönetimi Performans İzleme

 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetim

  -İA-381 Ders Programlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı

  -İA-382 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı

  -İA-383 Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı

  -İA-384 Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı 

  -İA-385 Ders Staj Uygulamalarının Yönetimi İş Akışı      

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametleri

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

  -İA-386 Ara Sınav İş Akışı

  -İA-387 Mazeret Sınavı İş Akışı

  -İA-388 Yılsonu-Bütünleme Sınav İş Akışı

   -İA-389 Sınav İzleme ve Değerlendirme İş Akışı 

   -İA-390 Sınav Sonuçlarının Paylaşımının Yönetimi İş Akışı

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans Parametleri

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme