--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı

---  İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-072-Program Açma İş Akışı

--- İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı

---  İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı

--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı

--- İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı

--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı

--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı

--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı

--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

---  İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

---  İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı

--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

---İA-224-Akademik ve İdari Personel İşe Başlama İş Akışı

--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

--- İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı

--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

--- İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

--- İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-189-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

--- İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

--- İA-200-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

--- İA-201-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

--- İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

--- İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı

--- İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

---İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-225-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

---İA-235-Akademik ve İdari Personel Yıllık ve Mazeret İzin İş Akışı

--- İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

--- İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

---İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

--- İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akı

--- İA-239-Tekders Sınav İş Akış

--- İA-240-Yatay Geçiş İş Akışı

--- İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Şeması

--- İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

--- İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

--- İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-249-Kısıt Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

--- İA-250-Maaş Hazırlama İş Akışı

--- İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

--- İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

--- İA-288-Lisansüstü Öğrencı Kontenjanları  Ve Mülakat İş Akışı

--- İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması 

--- İA-289-Lisansüstü Öğrencı Yeni Kayıt İş Akışı

---İA-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

--- İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

--- İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

--- İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

--- İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

--- İA-268-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

--- İA-269-İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

--- İA-287-Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı

--- İA-290-Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması

--- İA-291-Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akış

--- İA-292-Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akışı

--- İA-294-Doktora Yeterlik Komitesinin Oluşturulması Ve Yeterlik Sınavları İş Akışı

--- İA-296-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı

--- İA-293-Yüksek Lisans Tez Savunma İş Akışı

--- İA-299-Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı

--- İA-295-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı

--- İA-300-Tez Danışmanı Atama İş Akışı

--- İA-297-Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı

--- İA-298-Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı

--- İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı

-- İA-300-Tez Danışmanı Atama İş Akışı

--- İA-302-Yönetim Gözden Geçirme İş Akışı

---İA-311 Mevlana Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-312 Mevlana Giden Öğrenci İş Akışı

-- İA-313 Farabi Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-314 Farabi Giden Öğrenci İş Akışı

---İA-315 Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

---İA-316 Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-317 Erasmus Giden Personel İş Akışı

---İA-318 Erasmus Gelen Personel İş Akışı