Süreçler

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi-Enstitüler (2).xlsx

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi-Enstitü (1).xlsx

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi-Enstitü.xlsx

 


İş Akışları

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışı

--- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

--- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

--- İA-039-Kesin Kabul İş Akışı

-- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı

--- İA-050-Adli Davalar Süreci İş Akışı

--- İA-051-İdari Davalar Süreci İş Akışı

--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-056-Oryantasyon İş Akışı

İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı

--- İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı

--- İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı

--- İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

--- İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı

--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

--- İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı

--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı

--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı

--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı

--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı

--- İA-106-Hazırlık Eğitimi Muafiyeti İş Akışı

--- İA-107-Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı İş Akışı

--- İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı

--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

--- İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı

--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı

--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı

--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı

--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge

--İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı

--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı

--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı

--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı

--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı

--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

-- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı

--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

--- İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı

--- İA-137-Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı İş Akışı

--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

--- İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı

--- İA-141-Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akışı

--- İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-148-Ödenek Aktarma İşlemi İş Akışı

--- İA-149-Ödenek Ekleme İşlemi İş Akışı

--- İA-150-Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akışı

--- İA-151-Tenkis Belgesi Düzenleme İşlemi İş Akışı

--- İA-154-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı İşlemleri İş Akışı

--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması

--- İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı

--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı

--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

--- İA-170- Proje Ödeme İşlemi İş Akışı

--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

--- İA-172 Emanet İşlemleri İş Akışı

--- İA-173-Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri İş Akışı

--- İA-174-Öğrenci Harç İadesi İşlemleri İş Akışı

--- İA-175-İhale Taahhüt Kartı İşlemleri İş Akışı

--- İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı

--- İA-177-Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı

--- İA-178 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

--- İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-180-SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı

--- İA-181-Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akışı

--- İA-182-Üniversite Gelirlerinin Takibi ve Kaydedilmesi İş Akışı

--- İA-183-Vergi Beyannameleri İş Akışı

--- İA-184-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

--- İA-185-Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

--- İA-186-Diğer Ödeme İşlemleri Hazırlanması İş Akışı

--- İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

--- İA-189-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

--- İA-190-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri İş Akışı

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

--- İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

--- İA-193-Yemek Üretimi İş Akışı

--- İA-194-Öğrenci Topluluğu Etkinlik Topluluk İş Akışı

--- İA-195-Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı

--- İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

--- İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

--- İA-200-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

--- İA-201-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

---İA-202-Bakım Onarım Teknik Destek İş Akışı

--- İA-203-E-Posta (Akademik-İdari) Yönetim İş Akışı

--- İA-204-E-Posta (Öğrenci) Yönetimi İş Akışı

--- İA-205-Ip Telefon-İsteği  İş Akışı

--- İA-206-IP Telefon Güncelleme İş Akışı

--- İA-207-Ip Telefon-Arıza  İş Akışı

--- İA-208-Wep Hizmet Yönetimi İş Akışı

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

--- İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

--- İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

--- İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı

--- İA-213-Fazla Mesai İş Akışı

--- İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

--- İA-215-Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı

--- İA-216-Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Gelen Personel İş Akışı

--- İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

--- İA-218-Gezi Faaliyeti İş Akışı

--- İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

--- İA-221-Enformatik Bölümü Derslerine Öğretim Görevlisi Ataması İş Akışı

--- İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

--- İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

--- İA-225-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

--- İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

--- İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

--- İA-229-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

--- İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

--- İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

--- İA-233-Akademik Personel  Görev Süresi  Uzatımı

--- İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

--- İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

--- İA-236-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı

--- İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akı

--- İA-239-Tekders Sınav İş Akış

--- İA-240-Yatay Geçiş İş Akışı

--- İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

--- İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Şeması

--- İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

--- İA-244-Hibe Edilen Mal-Malzemenin Çıkış İş Şeması

--- İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

--- İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

--- İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

--- İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

--- İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması 

--- İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

--- İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

--- İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-256-Sınav Ücreti Ödeme İş Akış Şeması

--- İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Şeması

---A-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

--- İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

--- İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

--- İA-261-İşkur ve 4c’li Personellerin Maaş İşlemleri İş Akışı

--- İA-262-Döner Sermaye Vergi Matrahlarının Onaylanması İşlemleri İş Akışı

--- İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

--- İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-266-Şartname Gelirinin Takibini İşlemi İş Akışı

--- İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

--- İA-268-İç Kontrol Sistemi İzleme Ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

--- İA-269-İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

--- İA-270-Ödenek Gönderme Belgesi Kontrolü İşlemi İş Akışı

--- İA-271-Ödenek Aktarma Kontrolü işlemi İş Akışı

--- İA-272-Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İşlemi İş Akışı

--- İA-273-Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

--- İA-274-Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi İşlemi İş Akışı

--- İA-275-Stratejik Planın İlgili Birim-Kurum Kuruluşlara Gönderilmesi Ve Kamuoyuna Sunulması İşlemi İş Akışı

--- İA-276-Döner Sermaye Gelirlerinin BAP Payının Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kayıt İşlemi İş Akışı

--- İA-277-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı

--- İA-278-Diğer Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-279-İhale Dosyası İnceleme İşlemi İş Akışı

--- İA-287-Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı

--- İA-288-Lisansüstü Öğrencı Kontenjanları  Ve Mülakat İş Akışı

--- İA-289-Lisansüstü Öğrencı Yeni Kayıt İş Akışı

--- İA-290-Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması

--- İA 291-Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akış

--- İA-292-Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akışı

 --- İA-293-Yüksek Lisans Tez Savunma İş Akışı

--- İA-294-Doktora Yeterlik Komitesinin Oluşturulması Ve Yeterlik Sınavları İş Akışı

--- İA-295-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı

--- İA-296-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı

--- İA-297-Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı

--- İA-298-Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı

--- İA-299-Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı

-- İA-300-Tez Danışmanı Atama İş Akışı

--- İA-301-Enstitü Kurulu İş Akışı

--- İA-302-Yönetim Gözden Geçirme İş Akışı

---İA-311 Mevlana Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-312 Mevlana Giden Öğrenci İş Akışı

--İA-313 Farabi Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-314 Farabi Giden Öğrenci İş Akışı

---İA-315 Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

---İA-316 Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-317 Erasmus Giden Personel İş Akışı

---İA-318 Erasmus Gelen Personel İş Akışı