Misyonumuz

Bilimin ışığında sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren,  milli ve evrensel değerleri özümsemiş, insan sağlığı odaklı, çevreye duyarlı bir enstitü olmak.

 

Vizyonumuz

Sağlık alanındaki çalışmalarda geleceğe yön veren, insan odaklı, girişimci, yenilikçi, üretken, sağlık bilimine katkı sunan, işbirliğine açık, kaliteli lisansüstü eğitim ile tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınan ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir enstitü olmaktır.