Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Paydaş Toplantısı

Tarih ve sayı

:

17.09.2017/1

Konu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans öğrencilerinin klinik uygulama dersi

Başl. Saati 

:

13:00

Bitiş Saati

:

14:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans öğrencilerinin klinik uygulama dersi için paydaşlarla görüşme kararı alındı.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

 

KATILIMCILAR

B.BÜYÜKTURAN, G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve Sayı

:

21.09.2017/2

Konu

Öğrenci ve Çalışan Memnuniyet anketinin Değerlendirilmesi.

Başl. Saati 

:

15:00

Bitiş Saati

:

18:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Öğrenci ve Çalışan Memnuniyet anketine vermiş olduğu cevaplar değerlendirildi.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

15:00

18:00

 

 

 

 

2

Anket sonuçlarının 2,5’un altında olanlar iyileştirmeye alındı.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

15:00

18:00

 

 

 

 

KATILIMCILAR

B.BÜYÜKTURAN,. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve sayı

:

22.09.2017/3

Konu

Risk Tespit ve Seviye Belirleme Toplantısı

Başl. Saati 

:

10:00

Bitiş Saati

:

11:20

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün potansiyel riskleri belirlenmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

10:00

11:20

 

 

 

 

 

2

Potansiyel riskler için iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

10:00

11:20

 

 

 

 

 

3

İyileştirmeye yönelik faaliyetler önerilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

10:00

11:20

 

 

 

 

 

KATILIMCILAR

B.BÜYÜKTURAN, G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

                                                 

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve sayı

:

26.09.2017/4

Konu

Liderlik etkinliğinin değerlendirilmesi

Başl. Saati 

:

10:00

Bitiş Saati

:

11:20

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Liderlik etkinliğinin değerlendirilmesi için personelden alınan sözel bildirimlerin etik olmadığı düşünülmesinden dolayı Kasım ayında Üniversitemizin kalite sayfasında yer alacak olan Liderlik Etkinliği Ölçeği ile Liderlik etkinliğinin değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

10:00

11:20

 

 

 

 

 

KATILIMCILAR

Yrd. Doç. Dr. B.BÜYÜKTURAN, Yrd. Doç. Dr. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

 

 

 

 

 

Önlemler, sorumlu kişi ve termin belirlendi

 

 

 

 

 

Önlemler Uygulandı

 

 

 

 

 

Alınan Önlemlerin Etkinliği Değerlendirildi

 

 

 

 

 

Gerekli ise doküman değişikliği yapıldı, ilgili kişiler bilgilendirildi.

                               

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve Sayı

:

26.09.2017/5

Konu

Liderlik etkinliğinin değerlendirilmesi

Başl. Saati 

:

13:00

Bitiş Saati

:

14:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Anabilim dallarındaki ders veren öğretim üyelerinden derslerin hangi saat yapılacağı, ne zaman yapılacağı ile ilgili ders yükü formu istenmesine karar verilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

 

2

Anabilim dallarındaki ders veren öğretim üyelerinden derslerin amaçları öğrenme çıktıları haftalık ders konuları ile ilgili AKTS bilgi sisteminin doldurması istenmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

 

3

Akademik ve idari personelin performans etkinliğini değerlendirmek için Kasım ayında Üniversitemizin kalite sayfasında yer alacak olan Performans Etkinliği Ölçeği ile Akademik ve idari personelin performans etkinliğinin değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

 

KATILIMCILAR

Yrd. Doç. Dr. B.BÜYÜKTURAN, Yrd. Doç. Dr. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

 

 

 

 

 

Önlemler, sorumlu kişi ve termin belirlendi

 

 

 

 

 

Önlemler Uygulandı

 

 

 

 

 

Alınan Önlemlerin Etkinliği Değerlendirildi

 

 

 

 

 

Gerekli ise doküman değişikliği yapıldı, ilgili kişiler bilgilendirildi.

                               

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih

:

27.09.2017/6

Konu

SWOT analizinin planlanması ve zayıflıkların iyileştirilmesi

Başl. Saati 

:

15:00

Bitiş Saati

:

16:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Swot analizinin Güçlü yönleri, Zayıf yönleri Fırsatlar ve Tehditler planlanıp, yazılmıştır. Ayrıca zayıf yönlerin ve tehditler için iyileştirmeye yönelik aşagıdaki kararlar alınmıştır.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

15:00

16:00

 

 

 

 

2

Sınıf sayısının ve iç donanımın yetersizliği ile ilgili İdari Mali İşler Daire Başkanlığına 14/03/2017 tarihli ve 97935444/57 sayılı yazı yazılmıştır ve sonuç beklenmektedir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

15:00

16:00

 

 

 

 

3

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bütçesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından bütçe istenmesi kararı alınmıştır.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

15:00

16:00

 

 

 

 

4

Öğretim elemanlarının yetersizliği ile ilgili 50/d maddesine uygun olarak 06/06/2017 tarihli ve 97935444/109 sayılı personel dairesine üst yazı ve 26/05/2017 tarihli 17/5 sayılı Enstitü Kurul Kararı ile 6 akademisyen istihdamına yönelik talebte bulunulmuştur. Sonuç beklenmektedir.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

15:00

16:00

 

 

 

 

KATILIMCILAR

Yrd. Doç. Dr. B.BÜYÜKTURAN, Yrd. Doç. Dr. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

                 

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve Sayı

:

03.10.2017/7

Konu

Bologna ders tanımı hazırlıklılarının tamamlanması

Başl. Saati 

:

13:00

Bitiş Saati

:

14:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Anabilim Dallarında okutulacak derslerin Bologna ders tanımı hazırlıklarının tamamlanmasına karar verildi.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

KATILIMCILAR

B.BÜYÜKTURAN, Dr. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

                                 
                                   

 

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve sayı

:

10.10.2017/8

Konu

Şikâyet, memnuniyet ve öneri sistemi

Başl. Saati 

:

10:00

Bitiş Saati

:

12:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

Şikâyet, memnuniyet ve öneri sistemi ile ilgili şikâyet ve öneri kutusunun SBE koridoruna yaptırılmasına karar verildi.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

KATILIMCILAR

B.BÜYÜKTURAN, Dr. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI

                 

Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarih ve sayı

:

10.10.2017/9

Konu

Web sayfasının güncellenmesi

Başl. Saati 

:

13:00

Bitiş Saati

:

14:00

S. No

KARARLAR

SORUMLU

BAŞ. TARİHİ

BİT. TARİHİ

DURUM

1

SBE Web sayfasının kalite sürecine uygun olarak güncellenmesine karar verildi.

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

13:00

14:00

 

 

 

 

KATILIMCILAR

B.BÜYÜKTURAN, Dr. G. DEMİR, O. ATALAY, Ş.DALGALI