Enstitümüzün kalite politikası, Üniversitemizin kalite politikası olan  "Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda  uluslararası standartlarda araştırmalar yapan, ihtisaslaşma alanlarına yönelik projeler yoluyla bölgesel kalkınmaya öncelik eden, insan odaklı ve yeterlilik temelli eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten ve paydaşları ile dayanışma içinde sürekli iyileştirmeyi esas alan bir kalite yönetimini taahhüt eder"  taahhütnamesine bağlı olma ve bu bağlılığa göre faaliyet göstermektir. 

SWOT ANALİZİMİZ

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Uygulamalı eğitim için, AEÜ Eğitim Araştırma Fizik Tedavi kliniklerinin olması ve planlı olarak öğrencilerin küçük gruplar halinde bu ünitelerde öğretim elemanlarının gözetiminde klinik çalışmalara katılabilmesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik alanında lisansüstü eğitimi güçlendirecek akademik personel yetersizliği.

Jeotermal alanında Pilot Üniversitemizin ilimizin zenginliklerin değerlendirilmeye açık olması

Anabilim Dallarındaki öğretim üyelerinin başka üniversitelere geçiş yapması.

Akademik personel ve öğrencilerimizin alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve semineri takip edebilmeleri

Derslik sayısının azlığı ve iç donanımlarının olmayışı.

Çevre illerde bulunan üniversitelerin sağlıkla ilgili lisans programlarından lisansüstü eğitime öğrenci çekme potansiyelinin olması

Akademik ve idari personel azlığından dolayı sağlık, idari ve eğitim hizmetlerinde yavaşlama.

Üniversitemizin mevcut Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Tıp Fakültesinin mezunlarının Enstitümüz öğrencileri olabileceği

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin mesai dışı ve hafta sonu ders verme durumu

Çevre illerdeki lisansüstü programlardan Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programına öğrenci çekme potansiyelinin olması