Ünvanı

Adı-Soyadı

Enstitü Müdürü

Doç.Dr.Atilla TAŞKIN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Enstitü Sekreteri

Osman ATALAY

Bilgisayar İşletmeni

Keramet SEÇER

Bilgisayar İşletmeni

Tuğrul ŞAHİN