SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ 

SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ
1 Atilla TAŞKIN Yrd. Doç. Dr. Komisyon Başkanı
2 Gökçe DEMİR Yrd. Doç. Dr. Üye
3 Buket BÜYÜKTURAN Yrd. Doç. Dr. Üye
4 Osman ATALAY Enstitü Sekreteri Üye
5 Şahin DALGALI Bilgisayar İşletmeni Üye