SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Ünvanı

Görevi

1

Atilla TAŞKIN

Yrd. Doç. Dr.

Komisyon Başkanı

2

Akın TEKCAN

Yrd. Doç. Dr.

Üye

3

Osman ATALAY

Enstitü Sekreteri

Üye

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RİSK YÖNETİMİ ÜYELERİ

Sıra No

Adı soyadı

Ünvanı

Görevi

1

Buket BÜYÜKTURAN

Yrd. Doç. Dr.

Risk Yetkilisi (Başkan)

2

Gökçe DEMİR

Yrd. Doç. Dr.

Üye

3

Şahin DALGALI

Bilgisayar İşletmeni

Üye