SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ 

SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ
1 Atilla TAŞKIN Doç. Dr. Komisyon Başkanı
2 Gökçe DEMİR Doç. Dr Üye
3 Buket BÜYÜKTURAN Dr. Öğr. Üyesi Üye
4 Osman ATALAY Enstitü Sekreteri Üye
5 Keramet SEÇER Bilgisayar İşletmeni Üye
6 Tuğrul ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni Üye