SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İlk kayıt

1. Ön Kayıt Formu

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde

2. Diploma Veya Mezuniyet Belgesi Aslı

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

5. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

2

Kayıt Yenileme

Öğrenci Bilgi Sistemi, Danışman Onayı

Akademik takvimde belirtilen tarihler

3

Kayıt Yenileme (Mazeret)

1. Dilekçe

Akademik takvimde belirtilen tarihler

2. Mazeret belgesi

4

Ders Muafiyeti

1. Muafiyet Talep Dilekçesi

20 gün

1. Not dökümü (Transkript) Onaylı

2. Onaylı Ders içerikleri

5

Ders Ekle/Bırak

Öğrenci ve Danışman Onayı ile

Akademik takvimde belirtilen tarihler

6

Öğrenci Belgesi

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından başvuru karşılığında verilmektedir.

2 Dk.

7

Not Durum Belgesi (Transkript)

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından başvuru karşılığında verilmektedir.

2 Dk.

8

Askerlik Tecil İşlemleri

Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.

Dönem Başlarında

9

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Dilekçe ve İstenen Belgelerle birlikte şahsen ve posta yolu ile başvuru

Öğrenci alım ilanından itibaren ekle çıkar zamanına kadar

10

İntibak İşlemleri

1. Dilekçe

Öğrenci alım ilanından itibaren ekle çıkar zamanına kadar

2. Not dökümü (Transkript) Onaylı

3. Onaylı Ders içerikleri

11

Kayıt Sildirme

Danışman, Ana Bilim Dalı Başkanı onayından sonra şahsen Enstitü Öğrenci İşleri Birimine Başvuru

Yönetim Kurulu toplanma tarihlerine göre

Dilekçe

12

Kayıt Dondurma

1. Dilekçe

Dönem Başlarında, Akademik takvimde belirtilen süreler

2. İlgili Ana Bilim Dalına müracaat

3. Yönetim Kurulu

13

Sınav Notuna İtiraz

1. Dilekçe

2 hafta

14

Geçici Mezuniyet İşlemleri

1. İlişik Kesme Belgesi ve Öğrenci Kimlik Kartı

Ortalama 3 gün.

2. Şahsen veya Vekâleten Enstitü Öğrenci İşlerine Müracaat

15

Diploma İşlemleri

1. Geçici Mezuniyet belgesi ile Rektörlük Öğrenci İşlerine müracaat

Mezuniyet işleminden sonra ortalama 3 ay

16

Kayıp Diploma

1. Dilekçe

15 gün

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. 2 adet fotoğraf yeni çekilmiş

4. Gazete kayıp ilanı

17

Burs/Yemek/Ayni Yardım İşlemleri

İlgili İşlemler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirtilen Süreler

18

FARABİ Değişim Programı

Türkiye içi Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsar. Rektörlük FARABİ Ofisince İstenen evraklar.

Rektörlük Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi

19

ERASMUS

Rektörlük Dış İlişkiler Birimi

Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi

20

Kadro Derece ve Terfii

Akademik ve İdari Personelin Yıl İtibariyle Kadro ve Terfii İşlemlerini Takip Etmek

Aylık Takip, Rektörlük Personel Daire Başk.

21

Yurt Dışı Görevlendirme

1. Dilekçe (En az 20 gün öncesi)

20 gün

2. Davet mektubu

3. Akademik çalışma özeti ve Türkçe'ye çevrilmiş metni

22

Yurt İçi Görevlendirme

1. Dilekçe (En az 10 gün öncesi)

15 gün

2. Davet mektubu/ onay yazısı

3. Akademik çalışma özeti 

23

Yıllık İzin

İlgili İlk Birim Yöneticisine Müracaat

1 gün

24

Hastalık İzni

Sağlık raporu

1 gün

25

Mazeret İzni

İzin formu, Mazeret belgesi

1 gün

26

Ücretsiz İzin

İzin formu, dilekçe

15 gün

27

Etkinlik Talep

Etkinlik Talep Formu (En az 20 gün öncesinden Üniversitemiz Sayfasındaki Etkinlik Talep Formunun doldurulması)

20 gün önceden müracaat