Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2016--2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında başlamıştır. Bu programın amacı; Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim,araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Programı tamamlayan fizyoterapistler “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Mezunu ” ünvanını alırlar.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof.Dr.Hatice Rana ERDEM, Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Figen TUNCAY, Tıp Fakültesi

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Dr.Öğr.Üyesi Buket BÜYÜKTURAN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Dr.Öğr.Üyesi Anıl ÖZÜDOĞRU, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yüksek Lisans Derslerimiz

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z/S

AKTS

121111101

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama I

0+6

Zorunlu

7,5

121111201

Ortopedik Rehabilitasyonda Değerlendirme Yöntemleri

3+0

Seçmeli

7,5

121111202

Nörolojik Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121111203

Genel Ortezler

3+0

Seçmeli

7,5

121111204

Genel Protezler

3+0

Seçmeli

7,5

121111205

Pediatrik Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121111206

Spor Yaralanmalarında Değerlendirme Yöntemleri

3+0

Seçmeli

7,5

121111207

Kardiopulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme

3+0

Seçmeli

7,5

121111208

El Rehabilitasyonunda Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları

3+0

Seçmeli

7,5

121111209

Egzersiz Testlerinde Temel Prensipler

3+0

Seçmeli

7,5

121111210

Geriatrik Rehabilitasyon I

3+0

Seçmeli

7,5

121111211

Temel Biyoistatistik

3+0

Seçmeli

7,5

121111212

Fizyoterapide Manuel Tedavi Teknikleri

3+0

Seçmeli

7,5

121111213

Nörofizyoloji

3+0

Seçmeli

7,5

121111214

Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121111215

Elektroterapi

3+0

Seçmeli

7,5

121111216

Kinezyoloji

3+0

Seçmeli

7,5

121111217

Biyomekanik

3+0

Seçmeli

7,5

121111218

Fizyoterapide Egzersiz Yaklaşımları

3+0

Seçmeli

7,5

121111219

Omurga Problemlerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121111220

Kanıta Dayalı Fizyoterapi

3+0

Seçmeli

7,5

121112101

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama II

0+6

Zorunlu

7,5

121112103

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Araştırma Planlama ve Yayın Etiği

3+0

Zorunlu

7,5

121112202

Multiple Skleroz ve Rehabilitasyonu

3+0

Seçmeli

7,5

121112203

Ortopedik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları

3+0

Seçmeli

7,5

121112204

İleri Egzersiz Fizyolojisi

3+0

Seçmeli

7,5

121112205

İş ve Uğraşı Tedavisi

3+0

Seçmeli

7,5

121112206

Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımlarında Araştırma

3+0

Seçmeli

7,5

121112207

Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121112208

Fizyoterapide Özel İlgi Alanları

3+0

Seçmeli

7,5

121112209

Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları

3+0

Seçmeli

7,5

121112210

Neonatal ve Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121112211

Nörolojik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme

3+0

Seçmeli

7,5

121112212

Sporda Bantlama

3+0

Seçmeli

7,5

121112213

Yoğun Bakımda Fizyoterapi

3+0

Seçmeli

7,5

121112214

Kas Tonusu Bozukluklarında Rehabilitasyon

3+0

Seçmeli

7,5

121112215

Su İçi Egzersiz Yaklaşımları

3+0

Seçmeli

7,5

121112216

Geriatrik Rehabilitasyon 2

3+0

Seçmeli

7,5

121112217

Araştırma Yöntemleri

3+0

Seçmeli

7,5

121112218

Nöromüsküler Bozukluklar ve Rehabilitasyonu

3+0

Seçmeli

7,5

121112219

Nörolojik Rehabilitasyonda Değerlendirme Yöntemleri

3+0

Seçmeli

7,5

121112102

Tez Hazırlık Dersi

3+0

Zorunlu

7,5

121111102

Yüksek Lisans Semineri

0+0

Zorunlu

7,5

121122101

Yüksek Lisans Tezi

0+1

Zorunlu

20

121122102

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

0+0

Zorunlu

10