Yüksek lisans programımıza, sağlık bilimleri ile ilgili lisans programlarından mezun olanlar başvurabilmektedir. Lisansüstü öğrencilerimize, kanser, ateroskleroz, hipertansiyon, çeşitli metabolik hastalıklar, nörolojik ve  inflamatuar hastalıklar, diyabet, obezite gibi hastalıkların temelinde yatan moleküler mekanizmaları, yeni çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tanı ve tedaviye yardımcı olmak üzere çeşitli araştırma konuları Tıp Fakültemizin desteği ile verilmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ, Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Mustafa Kasım KARAHOCAGİL, Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Ergin KARİPTAŞ, Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Gökçe DEMİR, Sağlık Yüksekokulu

Doç. Dr. Akın TEKCAN, Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Dilek KUZAY, Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Fikriye Milletli SEZGİN, Tıp Fakültesi

 

Lisansüstü Derslerimiz

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z/S

AKTS

121111201

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3+0

Zorunlu

7,5

121111202

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

0+0

Zorunlu

10

121111301

Moleküler Tıbba Giriş

3+0

Seçmeli

7,5

121111302

Tıbbi Biyokimyaya Giriş

3+0

Seçmeli

7,5

121111303

Hematopoetik Sistem Biyokimyası

3+0

Seçmeli

7,5

121111304

Biyobelirteçler-1

3+0

Seçmeli

7,5

121111305

Doku Özel Biyokimyası-1

3+0

Seçmeli

7,5

121111306

Ekstrasellular Matriks

3+0

Seçmeli

7,5

121111307

Nörokimya/Nöromediatörler

3+0

Seçmeli

7,5

121111308

Kütle Spektrometrisine Giriş ve İleri Uygulamalar

3+0

Seçmeli

7,5

121111309

Beslenme ve Antioksidanlar

3+0

Seçmeli

7,5

121111310

Biyoorganik Kimya ve Kimyasal Biyolojiye Giriş

3+0

Seçmeli

7,5

121111311

Mikrobiyolojiye Giriş

3+0

Seçmeli

7,5

121111312

Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji

3+0

Seçmeli

7,5

121111313

Mikrobiyolojinin Esasları

3+0

Seçmeli

7,5

121111314

İmmunolojinin Esasları

3+0

Seçmeli

7,5

121111315

Tıbbi Genetik

3+0

Seçmeli

7,5

121111316

Genetik ve Epigenetik

3+0

Seçmeli

7,5

121111317

Hücre Kültürü Teknikleri

3+0

Seçmeli

7,5

121111318

Hücre Biyolojisi

3+0

Seçmeli

7,5

121111319

Moleküler Biyoloji-1

3+0

Seçmeli

7,5

121111320

Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri-1

3+0

Seçmeli

7,5

121111321

Kök Hücre Biyolojisi

3+0

Seçmeli

7,5

121111322

Biyoinformatik-1

3+0

Seçmeli

7,5

121111323

Genetikte Terminoloji

3+0

Seçmeli

7,5

121111324

Membran Fizyolojisi

3+0

Seçmeli

7,5

121111325

Tıbbi Fizyoloji

3+0

Seçmeli

7,5

121111326

Nörofizyoloji

3+0

Seçmeli

7,5

121111327

Temel Farmakokinetik ve Farmakodinamik Kavramlar

3+0

Seçmeli

7,5

121111328

Farmakogenetik

3+0

Seçmeli

7,5

121111329

Ağrı Fizyolojisi ve Farmakolojisi

3+0

Seçmeli

7,5

121112203

Yüksek Lisans Semineri

0+0

Zorunlu

7,5

121112204

Yüksek Lisans Tezi

0+0

Zorunlu

20

121112331

İleri Biyokimya

3+0

Seçmeli

7,5

121112332

Aminoasit ve Proteinler Yapı ve Fonksiyonları

3+0

Seçmeli

7,5

121112333

Biyobelirteçler-2

3+0

Seçmeli

7,5

121112334

Doku Özel Biyokimyası-2

3+0

Seçmeli

7,5

121112335

İleri Mikrobiyoloji

3+0

Seçmeli

7,5

121112336

Mikrobiyolojide tanı yöntemleri

3+0

Seçmeli

7,5

121112337

Tıbbi viroloji

3+0

Seçmeli

7,5

121112338

Kanser Genetiği

3+0

Seçmeli

7,5

121112339

Sitogenetik Tanı Testleri Uygulamaları

3+0

Seçmeli

7,5

121112340

İmmünogenetik

3+0

Seçmeli

7,5

121112341

Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri-2

3+0

Seçmeli

7,5

121112342

Biyoinformatik-2

3+0

Seçmeli

7,5

121112343

Moleküler Biyoloji-2

3+0

Seçmeli

7,5

121112344

Hücre İçi Kayıt Teknikleri

3+0

Seçmeli

7,5

121112345

Hücre Fizyolojisi

3+0

Seçmeli

7,5

121112346

Farmakolojide Analitik Yöntemler

3+0

Seçmeli

7,5

121112347

Nörofarmakolojide Özel Konular ve Uygulamalar

3+0

Seçmeli

7,5