Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri 30. toplantısına enstitümüz adına Enstitü Sekreteri Osman ATALAY ve Bilgisayar İşletmeni Şahin DALGALI iştirak etmiştir. Yapılan çalıştay, enstitüler arası bilgi paylaşımı ve diyalog açısından oldukça verimli geçmiştir. İl içi ve il dışı dış paydaşlarımızla fırsat buldukça ortak etkinliklere devam edilecektir.