Formlar, Üniversitemiz  https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/formlar web adresinden temin edilerek doldurulduktan sonra işleme alınmaktadır.

İlgili bazı formlar aşağıda verilmiştir;

-FR - 160 Öğrenci E-Posta Talep Formu

-FR - 185 Enstitü Öğrenci Seminer Sunum Formu

-FR - 163 Ahi Evran Üniversitesi Toplantı Katılım Formu
-FR - 164 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu

-FR - 186 Enstitü Öğrenci Danışmanı Öneri Formu

-FR - 187 Enstitü Öğrenci Danışman Değişiklik İstek Formu

-FR - 190 Enstitü Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

-FR - 191 Enstitü Tez Konusu Başlık Değiştirme Formu

-FR - 192 Enstitü Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Bilgi Formu

-FR - 193 Enstitü Yüksek Lisans Tez Teslimi ve Jüri Öneri Formu

-FR - 274 Yönetim Kurul Kararı Formu

-FR - 273 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu

-FR - 272 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu 

-FR - 283 Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

-FR - 284 Etik Kurul Başvuru Formu

-FR - 196 Yüksek Lisans-Doktora Tez Savuma Sınav Tutanağı

-FR - 312 Öğrenci Belgesi

-FR - 195 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

-FR - 206 Yüksek Lisans-Doktora Tez Sunum Formu

-FR - 208 Yüksek Lisans-Doktora Tez Ön İnceleme Formu

-FR - 212 Yüksek Lisans-Doktora Tez Düzeltme Formu

-FR - 213 Yüksek Lisans-Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı

-YOLLUK YEVMİYE TALEP DİLEKÇESİ

-ASKERLİK İŞLEMLERİ BAŞVURUSU İÇİN BELGE TALEP FORMU  Not: Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri öğrencinin yazılı başvurusu üzerine yapılmaktadır. Başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehir işlemleri yapılmaz. Belge Talep Formu ile Öğrenci Belgesi ve Not durum Belgesi (Transkript) talep edilebilmektedir.

TEZLERLE İLGİLİ KURALLAR VE FORMLAR

-YÖK TEZ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

-YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ (TEZ YAZIM KILAVUZU)

 

-YÖK TEZ MERKEZİ İÇİN CD LERİN HAZIRLANMASI & TEZ VERİ GİRİŞİ VE YAYIMLAMA İZİN FORMUNUN DOLDURULMASI