SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. Atilla TAŞKIN, Müdür

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Üye

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Üye

Yrd. Doç. Dr. Öznur  BÜYÜKTURAN, Üye

Yrd. Doç. Dr. Gökçe DEMİR, (Müdür Yardımcısı) Üye

Yrd. Doç. Dr. Buket  BÜYÜKTURAN, (Müdür Yardımcısı)Üye