SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Atilla TAŞKIN, Müdür

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Üye

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Üye

Doç.Dr. Öznur  BÜYÜKTURAN, Üye

Doç.Dr. Gökçe DEMİR, (Müdür Yardımcısı) Üye

Dr. Öğr. Üyesi Buket  BÜYÜKTURAN, (Müdür Yardımcısı)Üye