ÜNVANI, ADI – SOYADI

GÖREVİ

Doç.Dr.Atilla TAŞKIN

Müdür

Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Müdür Yardımcısı

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

Üye

Prof.Dr.Ergin KARİPTAŞ

Üye

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

Üye