SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

 Doç. Dr. Atilla TAŞKIN

Müdür  

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ

ABD  Başkanı

Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN

ABD  Başkanı

Doç. Dr. Gökçe DEMİR

 Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Buket BÜYÜKTURAN

 Müdür Yardımcısı