ÜNVANI, ADI – SOYADI

GÖREVİ

Doç.Dr.Atilla TAŞKIN

Müdür

Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Müdür Yardımcısı

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ayla ÜNSAL

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı