ÜNVANI, ADI – SOYADI

GÖREVİ

Doç.Dr.Atilla TAŞKIN

Müdür

Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Müdür Yardımcısı

Prof.Dr.Harun ÇİFTÇİ

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ayla ÜNSAL

Hemşirelik Anabilim Dalı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Başkanı

Doç.Dr.Öznur BÜYÜKTURAN

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı